card
Image

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан сумын "Волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулна

Image

Э.Одонцэцэгийг ажилд түр томилох тухай

Image

В.Сэрсэннамжилыг ажилд түр томилох тухай

Image

Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай

Image

Ажилд түр томилох тухай

Image

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Image

Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Image

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар

Image

Үнийн санал авах урилга

Image

Сонсох үйл ажиллагаа явуулах тухай

Image

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Image

ИРГЭДЭЭС НЭЭЛТТЭЙ САНАЛ АВЧ БАЙНА

Image

ЗАРЛАЛ

Уянга сумын танилцуулга

Уянга сум