card
Image

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

Image

Иргэдийн анхааралд

Image

Хүн бүр байгаль хамгаалагч байцгаая.

Image

Иргэдийн нахааралд

Image

Төрийн албан хаагчдын анхааралд

Image

Цэргийн насны залуучуудын анхааралд

Image

ЗАРЛАЛ

Image

Өвөрхангай аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т. Цэдэнсодномын удирдамжийн дагуу аймгийн Цагдаагийн газар, ГБХЗХГ- ын бүрэлдэхүүн Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажиллаа. 

Image

Г.Энхмэндийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

Image

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Image

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан сумын "Волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулна

Image

Э.Одонцэцэгийг ажилд түр томилох тухай

Image

В.Сэрсэннамжилыг ажилд түр томилох тухай

Уянга сумын танилцуулга

Уянга сум