card

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн 1 дүгээр сургууль

 • Сумын төвийн 8-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай
 • 63 багш ажиллагсадтай
 • 605 сурагчтай
 • ЕБ-ийн нэгдүгээр сургуулийн хичээлийн 1-р байр нь 2004 ашиглалтанд орсон, цутгамал бетон, блокон барилга бөгөөд 320 хүүхдийн хүчин чадалтай.Ашиглалтанд орсон, цутгамал шонтой хавтангаар барьсан барьсан барилга бөгөөд 180 хүүхдийн хүчин чадалтай. Ашиглалтанд ороод удаж байгаа чанарын муу түвшинд байна. 2014 онд 12 жилийн сургалттай шинэ ЕБС-ийн барилга ашиглалтанд орсон.Тус барилга нь ашиглалтанд орсноосоо хойш их засвар хийгдээгүй хүүхэд хүлээн авах хүчин чадал хүрэлцээгүй чанарын хувьд муудаж байгаа тул шинээр дотуур байрны барилгатай болох шаардлагатай байна.

ЕБС-ийн 12 жилийн 2 дугаар сургууль

 • Сумын төвийн 8-р багийн нутаг дэвсгэрт байршилтай
 • 72 багш ажиллагсадтай
 • 781 сурагчидтай
 • 2014 онд ашиглалтанд орсон 640 хүүхдийн багтаамжтай

Жаргалант багийн 12 жилийн сургууль

 • Жаргалант 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байршилтай
 • 160 хүүхдийн хүчин чадалтай , одоогоор 359 хүүхэд суралцаж байна
 • 48 багш ажиллагсадтай
 • 1971 онд аж ахуйн аргаар барьж ашиглалтанд орсон модон хийцтэй , зориулалтын барилга. 2007 онд 35000,0 мянган төгрөгөөр баригдаж  2 анги шинээр нэмэгдсэн. 2019 онд улсын төсвийн 951648,1 төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Жаргалант багт 120 хүүхдийн суудалтай сургууль баригдан ашиглалтанд орсон байна. 2017 онд 70 хүүхдийн дотуур байр ашиглалтанд орж одоогоор 108 хүүхэд амьдарч байна.

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

 • Онги 8 дугаар багийн нутагт дэвсгэрт байршилтай
 • 150 хүүхдийн хүчин чадалтай одоогоор 232 хүүхэд хүмүүжиж байна.
 • 21 багш ажиллагсадтай
 • Тоосгон хийцтэй зориулалтын барилга . Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж муу дахин шинээр цэцэрлэг барих шаардлагатай.

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

 • Онги 8 дугаар багийн нутагт дэвсгэрт байршилтай
 • 100 хүүхдийн хүчин чадалтай одоогоор 147 хүүхэд хүмүүжиж байна.
 • 14 багш ажиллагсадтай
 • 2019 онд хувийн хөрөнгө оруулалтаар 1 тэр бум төгрөгөөр баригдаж ашиглалтанд орсон.

Жаргалант багийн цэцэрлэг

 • Жаргалант 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байршилтай
 • 50 хүүхдийн хүчин чадалтай одоогоор 86 хүүхэд хүмүүжиж байна
 • 2016 онд блок, тоосгоор барьж ашиглалтанд орсон барилга. Нэгдсэн галлагаатай.

Соёлын төв: Тус сумын соёлын төвийн барилга нь 400 хүний суудалтай 2019 онд баригдаж ашиглалтанд орсон.

-оОо-