card
Image

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар

Image

Үнийн санал авах урилга

Image

Сонсох үйл ажиллагаа явуулах тухай

Image

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Image

ИРГЭДЭЭС НЭЭЛТТЭЙ САНАЛ АВЧ БАЙНА

Image

ЗАРЛАЛ

Image

ЗАРЛАЛ

Image

Иргэдийн анхааралд

Image

ЗАРЛАЛ

Image

Иргэн таны эрх зүйн цахим хөтөч www.e-khutuch.mn гэж юу вэ?

Image

ЗАРЛАЛ

Image

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 18 дугаар тогтоолоор "Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулж, мандатын тоо, нутаг дэвсгэр, тов"-ыг тогтоолоо.

Image

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 17 дугаар тогтоолоор "Улсын Их Хжрлын сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт самбар байршуулах байрлал"-ыг тогтоолоо.

Image

Сум хөгжүүлэх сангаас олгох төслийн 2020 оны тэргүүлэх чиглэлийг батлав.

Уянга сумын танилцуулга

Уянга сум