card

ӨВӨРХАНГАЙ УЯНГА СУМЫН Т.НАМНАНСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ ЕБ-ЫН НЭГДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА.

Сургуулийн алсын хараа:  Хүмүүнлэг, амьдралын зөв дадалтай, сурч хөгжих сэтгэлгээ хандлагатай, иргэнийг төлөвшүүлэх

Эрхэм зорилго: Оюун ухааныг дээдэлсэн хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчин, үйлчилгээг бүрдүүлсэн, бие даан суралцах хөгжих сэтгэлгээ, хандлагыг төлөвшүүлсэн бүтээлч, чадварлаг  хамт олон болно.

Танилцуулга:

          Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Монгол Улсын анхны ерөнхий сайд Т.Намнансүрэнгийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль нь анх 1922 онд одоогийн Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутаг “Өндөр шил” хэмээх газарт нүүдлийн “Тэнхим” хэлбэрээр үүссэн Өвөрхангай аймгийн “Анхны” сургууль билээ. Улмаар 1925 онд өөрийн сумын нутаг дээр албан ёсны Төрийн сургууль болж 1 гэрт 1 багш, 1 ажилчин, 21 сурагчтайгаар хичээллэж анхны багшаар нь Өвөрхангай аймгийн Ууган гавъяат багш Ц.Рааш-Онолт ажиллаж байжээ.

       

  Өнөөдрийн байдлаар сургуулийн захирал Т.Туул, дунд ангийн сургалтын менежер Г.Энхмэнд, бага ангийн сургалтын менежер Ц.Оюунжаргал, нийгмийн ажилтан А.Батзориг, НУЗАН-ийн ахлагчаар С.Ганхуяг, БАЗАН-ийн ахлагчаар Б.Даваасүрэн, БУЗАН-ийн ахлагчаар Ц.Гансоёл   нар ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд:

  • Захиралын дэргэдэх зөвлөл нь 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй,
  • НУЗАН-13 багш,
  • БАЗАН-13 багш,
  • БУЗАН-12 багш,
  • ЗААН-16 ажилчин, нийтдээ 64 багш, ажилтан, ажилчидтай.

Бага ангийн 302 сурагч, дунд ангийн 198 сурагч, ахлах ангийн 117, НТБТ-ийн 37 сурагчидтай  26 бүлэгтэй, хичээлийн 1 байр, 1 дотуур байртай    сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.