card

Маргааш 16:00 цагт зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллана

Маргааш буюу 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагт орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургууль зохион байгуулагдана.

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ СУРТАЛЧЛАН ШИНЭЭР МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮРЭМ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИУДААР АХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.