card

Засаг даргын Тамгын газрын дарга З.Дагвасүрэн, Утас: 99107658, z.dsuren11@gmail.com 

Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч А.Должинсүрэн, Утас: 99679079

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Дуламдорж, Утас: 99328863