card

Засаг даргын Тамгын газрын дарга З.Дагвасүрэн, Утас: 99107658, z.dsuren11@gmail.com 

Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч М.Энхзаяа, Утас: 99923182, zaya7103@yahoo.com