card

Хүүхэд үрчлэн авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Нийгмийн даатгалын хэлтэсээс үйлчилгээ авах иргэдийн бүрдүүлэх баримт бичиг

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 

Блокын гарчиг / html