Э.Одонцэцэгийг ажилд түр томилох тухай

Э.Одонцэцэгийг ажилд түр томилох тухай