СУЛ ОРОН ТОО ГАРСАН ТУХАЙ

СУЛ ОРОН ТОО ГАРСАН ТУХАЙ 

2019.07.09

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт Хөдөлмөрийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны сул орон тоо гарсан тул Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох заавар журмын дагуу нөхөх болно. 
Тодруулах шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг 99107658 дугаарын утсаар холбогдож авна уу.

УЯНГА СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР