Сум хөгжүүлэх сангаас олгох төслийн 2020 оны тэргүүлэх чиглэлийг батлав.