ЗАРЛАЛ

Уянга сумын хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд /талон/ хамрагддаг өрхүүд сумын төвийн орчны хог цэвэрлэх тул 2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагт Засаг даргын Тамгын газарт цугларна уу. 

Жич: Хүрз, савар, шуудай, бээлийн, амны хаалттай ирнэ үү. 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР