ЗАРЛАЛ

Манай аймгийн ихэнх нутгаар гандуу болон гантай байгаатай холбогдуулан зах зээлд мал, мах борлуулах хүсэлтийг УИХ-ын гишүүд, ХХААХҮЯам зэрэг холбогдох газруудад тавин ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотой ХХААХҮЯам манай аймгаас мал, мах зээлээр худалдан авч хавар малчдад мөнгийг буцаан олгох боломжийг судалж байна. Иймд малаа зээлээр худалдах хүсэлтэй малчид багийн Засаг даргатайгаа холбогдоно уу Засаг даргын Тамгын газарҮүнтэй холбоотой ХХААХҮЯам манай аймгаас мал, мах зээлээр худалдан авч хавар малчдад мөнгийг буцаан олгох боломжийг судалж байна. Иймд малаа зээлээр худалдах хүсэлтэй малчид багийн Засаг даргатайгаа холбогдоно уу.

 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР