ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Сумын Засаг даргын 2021 оны "Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай" А/06 дугаар захирамжаар цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-наас 01 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулахаар боллоо.

1. Жаргалант, Таац багуудад 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр Жаргалант багийн төвд

2. Онги, Шуранга, Бадрал багуудад 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд

3. Бөөрөлжүүт, Өлт, Шивээ-Овоо багуудад 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-22-ны өдрүүдэд Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР