card
Ажилд түр томилох тухай

Ажилд түр томилох тухай

Х.Нямдуламыг Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Дэлгэрэнгүй