card
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан сумын

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан сумын "Волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулна

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан сумын "Волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулна

Дэлгэрэнгүй
Ажилд түр томилох тухай

Ажилд түр томилох тухай

Х.Нямдуламыг Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Б.Гантуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай захирамж

Дэлгэрэнгүй